Call Margin Chéo Là Gì? Khi Nào Nhà Đầu Tư Thì Bị Call Margin VPS?

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, “Call Margin Chéo” là một khái niệm quan trọng nhưng thường gây hiểu lầm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Call Margin Chéo là gì, và quan trọng hơn, khi nào chúng ta có thể đối mặt với tình huống “Call Margin VPS” đầy thách thức. Hãy cùng parisbeauty.vn khám phá để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ và có biện pháp đối phó hợp lý khi tham gia thị trường tài chính.

Call Margin Chéo Là Gì? Khi Nào Nhà Đầu Tư Thì Bị Call Margin VPS?
Call Margin Chéo Là Gì? Khi Nào Nhà Đầu Tư Thì Bị Call Margin VPS?

I. Call Margin là gì?


Call Margin là một khái niệm trong lĩnh vực giao dịch tài chính và chứng khoán . Nó liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy (leverage) trong giao dịch, đặc biệt là trong giao dịch trên các sàn giao dịch margin .

Khi bạn giao dịch trên sàn giao dịch margin,bạn mua hoặc bán các tài sản tài chính (chẳng hạn như cổ phiếu, tiền điện tử, hoặc hàng hóa) bằng cách vay tiền từ sàn giao dịch hoặc từ một nhà môi giới. Call Margin xuất hiện khi giá trị tài sản trong tài khoản của bạn giảm đáng kể và sẽ dấn thân vào một tình huống rủi ro nếu bạn không đáp ứng yêu cầu bổ sung tiền mặt (margin) từ phía sàn giao dịch hoặc nhà môi giới.

Khi bạn bị gọi (call) margin, bạn phải cung cấp thêm tiền mặt hoặc tài sản tài chính để duy trì tài khoản của mình. Nếu bạn không thực hiện điều này, tài khoản có thể bị đóng và các tài sản của bạn có thể được bán để đảm bảo thanh toán nợ margin. Call Margin thường là một biện pháp để bảo vệ sàn giao dịch và nhà môi giới khỏi nguy cơ mất tiền khi thị trường dao động mạnh.

Việc hiểu và quản lý Call Margin là một phần quan trọng của giao dịch đòn bẩy và đầu tư tài chính để tránh rủi ro tài chính không mong muốn.

Call Margin là gì?
Call Margin là gì?

II. Call Margin Chéo là gì?


Call Margin Chéo là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính và giao dịch chứng khoán, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy (margin) trong giao dịch.

Call Margin Chéo xảy ra khi bạn đã sử dụng đòn bẩy để giao dịch và đang thua lỗ trong một tài khoản margin, và để đáp ứng yêu cầu margin bổ sung, bạn phải cung cấp thêm tiền hoặc tài sản tài chính khác. Thay vì bán các tài sản ban đầu mà bạn đã thế chấp để mở vị thế, bạn buộc phải bán các tài sản khác có trong tài khoản để đảm bảo rằng bạn đủ tiền để duy trì vị thế ban đầu.

Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu A bằng cách sử dụng đòn bẩy và giá cổ phiếu A giảm đột ngột, bạn có thể bị yêu cầu cung cấp thêm tiền hoặc bán các tài sản khác trong tài khoản để đảm bảo bạn duy trì mức đòn bẩy ban đầu.

Call Margin Chéo thường xảy ra trong thị trường biến động mạnh hoặc khi các tài sản giao dịch bằng đòn bẩy chịu áp lực lớn từ các biến số thị trường. Điều quan trọng là hiểu rõ các quy tắc và rủi ro liên quan đến sử dụng đòn bẩy và quản lý tài khoản margin để tránh tình trạng Call Margin Chéo không mong muốn.

III. Khi nào nhà đầu tư thì bị Call Margin VPS?


Trên VPS ( Virtual Private Server ), quy định về Call Margin và bán giải chấp được áp dụng để đảm bảo an toàn tài khoản giao dịch của bạn trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc khi tỷ lệ tài khoản của bạn giảm đáng kể . Dưới đây là các điểm quan trọng về khi nào bạn có thể bị gọi margin và bán giải chấp trên VPS:

  • Tỷ lệ Tài Khoản Dưới 0,3 : Tài khoản của bạn sẽ bị call margin khi tỷ lệ tài khoản giảm dưới 0,3.Tức là,nếu tỷ lệ giữa số dư tài khoản của bạn và giá trị tài khoản thị trường hiện tại xuống dưới 0,3,bạn sẽ phải đối mặt với tình huống call margin. Trong trường hợp này, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm tiền hoặc tài sản tài chính khác để đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để duy trì vị thế của bạn.
  • Tỷ lệ Tài Khoản Dưới 0,25 : Tài khoản của bạn sẽ bị bán giải chấp khi tỷ lệ tài khoản giảm dưới 0,25. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ giữa số dư tài khoản và giá trị tài khoản thị trường hiện tại giảm xuống dưới 0,25. Khi điều này xảy ra, VPS sẽ tự động thực hiện bán giải chấp bằng cách bán tài sản trong tài khoản của bạn để đảm bảo rằng tỷ lệ tài khoản được đưa trở lại trên 0,3.
  • Chạm Ngưỡng 0,25: Đặc biệt, khi tỷ lệ tài khoản của bạn đạt ngưỡng 0,25, VPS sẽ ngay lập tức thực hiện bán giải chấp để cải thiện tình trạng tài khoản. Điều này có mục tiêu là đảm bảo rằng bạn có đủ tiền hoặc tài sản để duy trì vị thế và tránh rủi ro thêm khi thị trường không ổn định.

Thông qua việc tuân thủ các quy định này, bạn có thể đảm bảo an toàn cho tài khoản giao dịch của mình và tránh tình trạng bị call margin hoặc bán giải chấp không mong muốn trên VPS.

IV. Tỷ lệ call margin VPS


Tỷ lệ Call Margin VPS là 30%, một con số quan trọng mà mọi nhà đầu tư nên quan tâm và theo dõi chặt chẽ . Khi tỷ lệ tài khoản của bạn giảm đến ngưỡng này,đây là một tín hiệu cảnh báo nghiêm túc. Tài khoản của bạn có thể đang ở mức nguy hiểm và đối mặt với nguy cơ rủi ro cao.Trong tình huống này, bạn cần đưa ra quyết định thận trọng để bảo vệ tài khoản và đảm bảo an toàn tài chính .

Một trong những lựa chọn đầu tiên là nộp thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn.Điều này sẽ tăng số dư tài khoản và giúp bạn duy trì vị thế giao dịch mà không cần giảm bớt các đòn bẩy. Tuy nhiên, quyết định này có thể đòi hỏi sự xem xét cân nhắc, vì bạn phải đầu tư thêm vốn vào tài khoản.

Lựa chọn thứ hai là bán bớt một số chứng khoán trong tài khoản của bạn. Bằng cách làm này, bạn giảm đòn bẩy trong giao dịch và đồng thời tăng tỷ lệ tài khoản trở lại mức an toàn.

Tỷ lệ Call Margin VPS là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý rủi ro trong giao dịch tài chính. Nắm vững và theo dõi tỷ lệ này giúp bạn duy trì tài khoản an toàn và ổn định, đặc biệt trong những thời kỳ thị trường biến động mạnh.

V. Khi nào bị call margin SSI?


Margin call và force-sell là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch chứng khoán tại SSI (Sài Gòn Securities Inc.). Để hiểu rõ khi nào bạn có thể bị call margin và force-sell, chúng ta cần xem xét các ngưỡng và quy tắc quy định:

Margin Call – Tỷ Lệ Ký Quỹ 35%:

Margin call xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 35%. Tức là nếu tỷ lệ giữa số dư ký quỹ của bạn và giá trị tài khoản thị trường hiện tại xuống dưới 35%, bạn sẽ đối mặt với tình huống margin call. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần thực hiện một trong hai hành động:

  • Bán cổ phiếu để tăng số dư ký quỹ.
  • Nộp thêm tiền vào tài khoản để đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ duy trì 40%.

Force-Sell – Tỷ Lệ Ký Quỹ 30%:

Force-sell xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ của nhà đầu tư giảm xuống mức 30%. Điều này có nghĩa là nếu tỷ lệ giữa số dư ký quỹ và giá trị tài khoản thị trường hiện tại giảm xuống dưới 30%, SSI sẽ thực hiện bán cổ phiếu trong tài khoản của bạn một cách tự động. Điều này nhằm bảo đảm rằng tỷ lệ ký quỹ sẽ được đưa trở lại trên mức an toàn.

Lưu ý rằng quy tắc về margin call và force-sell là để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những rủi ro không mong muốn trong giao dịch chứng khoán. Để duy trì tài khoản an toàn và ổn định tại SSI, bạn nên luôn theo dõi tỷ lệ ký quỹ và hành động một cách cẩn thận khi tỷ lệ này tiến gần đến các ngưỡng được quy định.

VI. Khi nào bị call margin TCBS?


Trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán tại TCBS ( Tổ Chức Tài Chính Bảo Sơn ) , quy định về margin call là một khía cạnh quan trọng mà bạn cần hiểu để bảo vệ tài khoản giao dịch của mình. Bạn sẽ bị gọi margin khi tỷ lệ ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Hãy xem xét ví dụ cụ thể khi giá cổ phiếu DGC giảm xuống 65.000 đồng/cp. Trong trường hợp này, tỷ lệ ký quỹ (M) được tính như sau:

Tỷ lệ ký quỹ (M) = Tài sản ròng của nhà đầu tư / Tổng giá trị chứng khoán
M = (130 – 100) / 130 = 23% (thấp hơn 30%)

Khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống dưới mức 30%, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang ở trong tình huống margin call. Trong trường hợp này, TCBS sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số biện pháp để đảm bảo rằng tỷ lệ ký quỹ sẽ được đưa trở lại trên mức an toàn. Các biện pháp này có thể bao gồm:

  • Nộp Thêm Tiền: Bạn có thể nộp thêm tiền vào tài khoản giao dịch để tăng số dư ký quỹ và đáp ứng được tỷ lệ ký quỹ duy trì.
  • Bán Cổ Phiếu: Bạn cũng có thể xem xét việc bán bớt cổ phiếu trong tài khoản để giảm đòn bẩy và nâng tỷ lệ ký quỹ.

Việc hiểu rõ quy định về margin call tại TCBS và theo dõi tỷ lệ ký quỹ của bạn là quan trọng để tránh tình huống bất ngờ và đảm bảo an toàn tài khoản giao dịch trong môi trường chứng khoán biến động.

VII. Cách Tránh và Quản Lý Call Margin Chéo


Để tránh và quản lý tình huống call margin chéo trong giao dịch đòn bẩy,bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc cẩn thận.Đầu tiên và quan trọng nhất , hãy hiểu rõ quy tắc và tính toán đòn bẩy trước khi tham gia vào giao dịch.Điều này bao gồm việc biết cách tính tỷ lệ ký quỹ và hiểu rõ cách mọi giao dịch ảnh hưởng đến tài khoản của bạn .

Hãy đặt một ngưỡng tối đa cho tỷ lệ đòn bẩy trước khi mở vị thế để đảm bảo bạn không sử dụng đòn bẩy quá cao. Sử dụng stop-loss orders để tự động bán vị thế khi giá đi ngược hướng, từ đó giới hạn rủi ro. Theo dõi tài khoản của bạn thường xuyên để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ luôn ở mức an toàn và không giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là một chiến lược tốt để giảm tình trạng call margin chéo đối với một số tài sản cụ thể. Hãy luôn cập nhật với tin tức và sự kiện thị trường, vì những biến động không lường trước có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn. Nếu cần, hãy tìm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc chương trình đào tạo chứng khoán để học hỏi và cải thiện kỹ năng quản lý tài khoản đòn bẩy.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng giao dịch đòn bẩy có thể rất rủi ro, và việc quản lý tài khoản cẩn thận là chìa khóa để tránh tình huống call margin chéo không mong muốn trong giao dịch tài chính.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Xin lưu ý rằng tất cả thông tin trình bày trong bài viết này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm wikipedia.org và một số tờ báo khác. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để xác minh tất cả thông tin, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ được đề cập là chính xác và chưa được xác minh 100%. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi tham khảo bài viết này hoặc sử dụng nó làm nguồn trong nghiên cứu hoặc báo cáo của riêng bạn.[/box]